Sunday, March 4, 2012

Хало и Слънчеви кучета в Мексико


мнимо слънце, слънчево куче

По време на почивката ни в Мексико, в близост до Канкун, която започна на 14 февруари 2012 година и приключи на 21 февруари 2012 година, наблюдавах с приятели два атмосферни феномена: Слънчев, пълен ореол (Хало, Нимб) и Слънчеви кучета наричано от древните гърци Парелион παρήλιον (parēlion), означаващо “отстрани”. Понеже фотоапаратът ми беше откраднат, загубих  и снимките, които успях да заснема. За щастие или съжаление, един от приятелите ни беше щракнал едно “слънчево куче” или “мнимо слънце”  прекалено отблизо, без да се вижда цялата красота на това явление.  Хало (на гръцки: χαλοσ, още наричан аура, нимб, ореол) е оптичен феномен, създаден от ледени кристали и образуващ цветни или бели дъги и други форми в небето. Много често се образува около Слънцето или Луната, но всъщност може да бъде навсякъде по небето. Обикновено се образува в студени райони или при студено време, когато ледени кристали, наречени "диамантен прах" плават във въздуха.

Има много разновидности на леденото хало. Образува се от ледени кристали на височината на перестите облаци (5-10 км) в горната част на тропосферата. Светлината се отразява и пречупва и по-късно се разлага на много цветове поради дисперсията. Кристалите се държат като призми, които отразяват и пречупват слънчевата светлина, която на свой ред дисперсира и образува красиви сияния.Информация на английски Sun_dog