Sunday, July 13, 2014

Символи на чуждото Небе( 2 пълни епизода)

Тези два филма поддържат тезата за планетите и звездните събития като архетип на всички божествени създания и символи познати  днес.

Вижте как Емануел Великовски обяснява митични фигури с междупланетни електрически разряди.
 (Филмите са на Английски език)
 
 
 
 

Sunday, May 18, 2014

The Day Before Disclosure

Evidence gathered the last 60 years, from all over the globe, and in numbers by hundred thousands, point to the undeniable fact that we are not alone and never have been alone.