Thursday, May 24, 2012

Самолетни химически следи


Една от най-любопитните теории, писани от Закаря Сични е за причината поради която анунаките са присъствали на земята в миналото-златото. Те са го събирали, за да го разпръсват в атмосферата на своята планета, създавайки по този начин щит, който да я предпази от вредни космически влияния. Когато Сичин е писал за това (1976г.) едва ли човечеството се е занимавало с проблеми, свързани с глобално затопляне и космическо, метеорологично време. Днес обаче се влагат билиони в търсене на различни концепсии и начини за прилагането им, регулиране или манипулиране на климата, следене на и защита от космически обекти и тяхното влияние.
Създаване на огледален щит във високите части на атмосферата- йоносферата е едно от  тези решенията. Този щит  ще рефлектира малък процент от слънчевите лъчи, с което ще намали последиците от парниковия ефект, но дали трябва да се говори в бъдеще време или това вече се случва!? Какви са последиците от тази климатична намеса за живота на Земята и за идните поколения е въпрос, който не бива да пренебрегваме. Как става това разпръсване на химикали? Защо химическата пелена съществува предимно над страни, членки на НАТО?
Има две съществуващите класификации, известни като Contrails и Chemtrails. Contrails се формират по естествен път, като следи на самолетите от воданата пара, отделяна при работата на двигателите им, която кондензира в милиони, ситни водни капчици и кристалчета. Тези следи се разпръскват лесно в атмосферата.
Обаче, chemtrails пораждат дебати в научните и гражданските среди и за разлика от contrails, не са толкова лесни за обяснение. Chemtrails са химически следи с високо съдържание на алуминий, барий и други химически елементи, които не се разтварят в атмосферата и рано или късно падат на земята, замърсявайки почвата и водите.
Алуминият рефлектира до голям процент слънчевите лъчи; мрежата от тези химични среди се явява също така платно, върху което може да се прожектират 3D триизмерни образи (виж проект Blue Beam); като цялостна защита, този филм от химикали може да бъде активиран с уреди на HAARP, за да се създадат мощни атомни експлозии в атмосферата, които да разстроят всяко космическо летателно средство, включително НЛО.


What in the World Are They Spraying?
Oчаквайте втора част на филма със заглавие: Why in the World are They Spraying?

Книгата “Файловете Омега” може да се намери в библиотека Спиралата.

Земетресения и ХАРП  (HAARP)