Sunday, July 13, 2014

Символи на чуждото Небе( 2 пълни епизода)

Тези два филма поддържат тезата за планетите и звездните събития като архетип на всички божествени създания и символи познати  днес.

Вижте как Емануел Великовски обяснява митични фигури с междупланетни електрически разряди.
 (Филмите са на Английски език)
 
 
 
 

No comments:

Post a Comment